سوره واقعه - آیه 89 , مترجم فارسی عربی انگلیسی.

 1. آیه
 2. تفسیر
 3. mp3
ترجمه معانی آیات قرآن کریم به فارسی - حسین تاجی گله داری - تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل) سوره واقعه آیه 89 (Al-Waqiah - الواقعة).
  
   

﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ﴾
[ الواقعة: 89]

براى اوست آسايش و روزى و بهشت پرنعمت.


آیه 89 سوره واقعه فارسى

پس (در) آسایش وریحان وباغ (بهشت) پر نعمت است.

متن سوره واقعه

تفسیر آیه 89 سوره واقعه مختصر


راحتی‌ای که پس از آن رنجی نیست، و روزی‌ای پاکیزه، و رحمت، و بهشتی که در آن به آنچه که نفسش می‌خواهد برخوردار می‌شود خواهد داشت.

تفسیر نور (مصطفی خرم‌دل)


همین که مُرد، بهره‌ی او راحت و آسایش و گلهای خوشبو و بهشت پرنعمت است. [[«فَرَوْحٌ ...»: حرف (ف) برای تعقیب است. یعنی انسان مؤمن همین که در آستانه مرگ قرار گرفت، رَوح و رَیحان و جنت نعیم بهره او می‌گردد. اغلب آیات قرآنی دالّ بر این است که انسان از نخستین لحظات عالم برزخ، به نعمتها و لذتها و خوشیها می‌رسد، و یا به نقمتها و مجازاتها و ناخوشیها گرفتار می‌گردد (نگا: مؤمنون / 100، انعام / 93، فصّلت / 30). «رَوْحٌ»: راحت و آسایش. «رَیْحَانٌ»: گلهای خوشبو (نگا: رحمن / 12). «جَنَّتُ نَعِیمٍ»: (نگا: شعراء / 85).]]


English - Sahih International


Then [for him is] rest and bounty and a garden of pleasure.

دانلود آيه 89 سوره واقعه صوتی

فروح وريحان وجنة نعيم

سورة: الواقعة - آية: ( 89 )  - جزء: ( 27 )  -  صفحة: ( 537 )

English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير Urdu اعراب

آیاتی از قرآن کریم به زبان فارسی

 1. به سوى فرعون برو كه طغيان كرده است.
 2. آنگاه بالاى او راست كرد و از روح خود در آن بدميد. و برايتان گوش
 3. گفتند: به خدا سوگند كه خدا تو را بر ما فضيلت داد و ما خطاكار
 4. ترساننده آدميان است.
 5. و برايشان سوگند خورد كه نيكخواه شمايم.
 6. نيست اين سخن جز آنچه بدو وحى مى‌شود.
 7. از هر چه از پروردگارت به تو وحى مى‌شود اطاعت كن. زيرا خدا بدانچه مى‌كنيد
 8. و ميان خدا و جنيان خويشاوندى قائل شدند و جنيان مى‌دانند كه احضارشدگانند
 9. اين سخن در صحيفه‌هاى نخستين است:
 10. از تو درباره زنان فتوى مى‌خواهند، بگو: خدا درباره آنان به آنچه در اين كتاب

سوره ای دیگر از قرآن:

سوره بقره آل عمران سوره نساء
سوره مائده سوره يوسف سوره ابراهيم
سوره حجر سوره كهف سوره مريم
سوره حج سوره قصص عنكبوت
سوره سجده سوره ياسين سوره دخان
سوره فتح حجرات سوره ق
سوره نجم سوره رحمن سوره واقعه
سوره حشر سوره تبارك سوره حاقه
انشقاق سوره اعلى سوره غاشيه

دانلود سوره واقعه با صدای مشهورترین قاریان قرآن:

واقعه mp3 : قاری را برای گوش دادن انتخاب کنید و فصل واقعه کامل را با کیفیت بالا دانلود کنید
سوره واقعه احمد عجمى
احمد عجمى
سوره واقعه بندر بليله
بندر بليله
سوره واقعه خالد جليل
خالد جليل
سوره واقعه سعد غامدی
سعد غامدی
سوره واقعه سعود شريم
سعود شريم
سوره واقعه عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره واقعه عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره واقعه عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره واقعه عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره واقعه فارس عباد
فارس عباد
سوره واقعه ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره واقعه صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره واقعه الحصری
الحصری
سوره واقعه Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره واقعه ياسر دوسری
ياسر دوسری


Friday, June 21, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید